Højbjergsvej 12, Brøns, 6780 Skærbæk, Tlf.: 74 75 33 45
Om os

Børnehaven har følgende målsætninger og værdier:

 • Børnehaven skal danne rammer om et åbent og trygt miljø, hvor legen og det sociale er i centrum.
 • Vi er opmærksomme på børnenes relationer og venskaber.
 • Gennem planlagte aktiviteter giver vi børnene mulighed for at bruge deres fantasi og nysgerrighed, så læringsprocessen fremmes.
 • Børnehaven er et sted hvor børnene udvikler sig i tæt samvær med engagerede voksne og hvor gode oplevelser er vigtige elementer.
 • Børnene får naturoplevelser, hvor der er mulighed for fysiske udfoldelser, hvor børnene kan fordybe sig og lære om naturen – hvor børnene får afprøvet deres motoriske formåen.
 • Børn, forældre og personale møder hinanden med ærlighed og åbenhed.
 • Der er hele tiden fokus på personalets udvikling og trivsel (arbejdsmiljøet).
 • Arbejde med inklusion, men med særlig fokus på børn med særlig behov.I børnehaven arbejder vi med tre aldersopdelte basisgrupper:

 1. Gul gruppe – 0-3 år
 2. Rød gruppe – 3-4 år
 3. Blå gruppe – 4-6 år
Der er i de tre basisgrupper en flydende overgang til den næste gruppe.

Dette sikrer:
 • alderssvarende aktiviteter.
 • alderssvarende krav.
 • identificering og målretning af det enkeltes barns udvikling.
Der er for hver aldersgruppe udarbejdet målsætning/udviklingsplan til brug for blandt andet arbejdet med læreplaner.

Forsat fokus på:

 • Oplevelse i nærmiljøet – bl.a. skov, strand, sportsplads, park.
 • Tæt samarbejde med det omkringliggende samfund – skolen, dagplejeren, sportsklubberne, spejderne.
 • En struktureret dagsrytme hvor legen er i fokus.